Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Agnieszka Wasilewska        26 sierpnia 2016        Komentarze (0)

W przypadku umów najmu zawartych na czas oznaczony zasadą jest, że wygasają one z upływem okresu na jaki zostały zawarte. Jak wynika jednak z brzmienia art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie„. Podstawowym więc warunkiem do tego, aby możliwe było wypowiedzenie umowy najmu, zawartej na czas oznaczony, jest wprowadzenie tej możliwości do umowy.

Kodeks cywilny w cytowanym wyżej przepisie posługuje się pojęciem „w przypadkach określonych w umowie”. Powstały więc kontrowersje, czy w umowie muszą być dokładnie opisane przypadki, sytuacje, w których taka umowę można wypowiedzieć, czy wystarczy ogólne wskazanie, że umowa może być wypowiedziana „z ważnych przyczyn”. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń (III CZP 92/06) dopuścił możliwość wypowiedzenia umowy najmu w wyniku zaistnienia „ważnych przyczyn”. Jest to jednak pojęcie niejednoznaczne: to co dla jednej strony umowy może być ważną przyczyną, niekoniecznie będzie ważną przyczyną dla drugiej strony umowy. W razie sporu ostateczna ocena ,,ważności” przyczyny należy do sądu. Wskazane jest więc wpisanie do umowy najmu sytuacji, które strony uznają za przyczyny uzasadniające jej wypowiedzenie, jeśli zamierzają możliwość wypowiedzenia do terminowej umowy najmu wprowadzić.

Zaczarowana kraina Yosemite

Agnieszka Wasilewska        13 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w dalekiej krainie Kalifornia, w górach Sierra Nevada rośnie szczególny las. Jest niezwykły, ponieważ są w nim drzewa, które mają po kilka tysięcy lat – sekwoje olbrzymie (zwane też mamutowcami olbrzymimi). Za najstarsze uważane jest drzewo nazwane Generałem Sherman – jego wiek szacowany jest na 2700 lat. Niesamowite, prawda?  Nie sposób o tym myśleć i nie zastanowić się nad naszym krótkim życiem, nad ulotnością naszych problemów, za czym biegamy, czym się stresujemy. Może warto skupić się nad tym co istotne, skoro mamy tak mało czasu?

If you’re going to San Francisco

Agnieszka Wasilewska        06 sierpnia 2016        Komentarze (1)

„If you’re going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you’re going to San Francisco
You’re gonna meet some gentle people there”

Ja dodam kolejna radę: koniecznie ciepło się ubierz 🙂

Świat jest piękny

Agnieszka Wasilewska        02 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Milwaukee – ojczyzna Harley Davidson

Agnieszka Wasilewska        28 lipca 2016        Komentarze (0)

Milwaukee – nazwa miasta pochodzi od słowa, które oznacza w języku rdzennych mieszkańców „dobra ziemia”. Rzeczywiście przyroda jest piękna, miasto ciekawe. Stąd pochodzi marka Harley Davidson – nie tak wyobrażałam sobie pierwsze motory 🙂