We wpisie Opłaty na rzecz SAWP, ZAIKS, STOART i innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi pisałam o obowiązku uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi to znany wszystkim ZAIKS, STOART, SAWP i inne, przykładowo ZAPA, SPAV. Obowiązek wnoszenia opłat powstaje, gdy wykorzystujemy w działalności gospodarczej telewizory, radia lub w inny sposób korzystamy w działalności z utworów muzycznych, filmów itp.

Dzisiaj chcę opisać sankcje, jakie mogą spotkać przedsiębiorcę w razie zaniechania uiszczenia opłat w przypadku, gdy istnieje taki obowiązek.

Przede wszystkim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych – uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: zaniechania naruszania, usunięcia jego skutków, wydania korzyści, naprawienia wyrządzonej szkody na ogólnych zasadach lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Również z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika sankcja karna – kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu albo działalność przestępną organizuje lub nią kieruje podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Sąd może orzec o przepadku przedmiotów związanych z popełnieniem przestępstwa, np. sprzętu audiowizualnego czy konsoli do odtwarzania muzyki.

Zakup posiłków dla gości hotelowych a prawo do odliczenia VAT – część 2

Agnieszka Wasilewska        11 maja 2016        Komentarze (0)

Hotel zamawia posiłki dla gości hotelowych w innej firmie, przykładowo w restauracji w sąsiednim budynku.

Możliwe są dwie sytuacje:

  1. goście hotelowi korzystają z posiłków w hotelu – są one dostarczane przez zewnętrzną restaurację do sali jadalnej, czy konferencyjnej w hotelu albo bezpośrednio do pokoi hotelowych.
  2. goście hotelowi korzystają z tych posiłków w sąsiedniej restauracji.

Powstaje pytanie – czy hotel ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu takich posiłków. Sytuację pierwszą omawiałam we wpisie Zakup posiłków dla gości hotelowych a prawo do odliczenia VAT. Uzyskałam korzystną dla hotelu interpretację podatkową, pomimo niekorzystnej dla hotelu zmiany w przepisach.

Sytuacja druga również doczekała się interpretacji podatkowych. W przypadku, jeśli zewnętrzna restauracja dostarcza dla gości posiłki do hotelu, a posiłki te są zamawiane przez hotel, moim zdaniem są podstawy, aby zakwalifikować to jako usługę cateringową i przysługuje przedsiębiorcy prawo do odliczenia VAT. W każdym jednak przypadku wskazane jest wystąpienie o interpretację indywidualną.

Należy wspomnieć również o podstawowej zasadzie podatku od towarów i usług – tj. zasadzie neutralności. Jeżeli zatem dany towar lub usługa służy działalności opodatkowanej podatnika, podatnik ten ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem danego towaru lub usługi. W naszej historii powyższy warunek jest spełniony bowiem hotel zakupione przez siebie posiłki odsprzedaje gościom hotelowym.

Trzeba również wziąć pod uwagę przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Ustawa ta nie definiuje jednak pojęcia usług gastronomicznych ani cateringowych. Zatem zasadne jest rozważenie, czy usługi cateringowe różnią się od usług gastronomicznych.

W interpretacjach i w orzecznictwie sądowym usługa gastronomiczna jest określana jako przygotowanie i podanie posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, czyli w naszym przypadku – w restauracji.

Usługi cateringowa jest odróżniana od usługi gastronomicznej. Przez usługi cateringowe należy rozumieć usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności albo napojów, dostarczaniu żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Czym więc jest dostarczanie gotowych posiłków przez restaurację do hotelu jak nie usługą cateringową?

Dane osobowe dzieci gościa hotelowego

Agnieszka Wasilewska        06 maja 2016        Komentarze (6)

Często powtarzającym się pytaniem jest pytanie o możliwość sprawdzenia danych osobowych dziecka, osoby małoletniej towarzyszącej gościowi hotelowemu. Recepcjoniści zastanawiają się, czy można sprawdzić tożsamość dziecka i prawo gościa do opieki nad dzieckiem.

We wpisie Ochrona danych osobowych w hotelu – jakie dane osobowe może zbierać hotel pisałam, że hotel może żądać od gościa podania jedynie tych danych, które są niezbędne dla jego identyfikacji i świadczenia usług.

Niestety więc, obowiązujące prawo nie zezwala na sprawdzenie przez hotel danych osobowych dziecka, towarzyszącego klientowi. Nie ma podstawy prawnej dla identyfikacji nieletnich, przebywających z gościem hotelowym. Stanowisko to potwierdził Generalny Inspektor Danych Osobowych, zwracając jednak uwagę, że Polska Izba Hotelarstwa wskazywała na konieczność identyfikacji nieletnich przebywających w obiektach hotelarskich.

Taka sytuacja może godzić w bezpieczeństwo dzieci. Sposobem postępowania w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia lub możliwości popełnienia przestępstwa jest powiadomienie Policji. Niestety życie dostarcza przykładów, w których trudno podjąć decyzję co do takiego działania, pracownicy hoteli obawiają się skierowania Policji do gościa hotelowego, który może tylko podróżuje z własnym dzieckiem. W obowiązującym stanie prawnym wstępna identyfikacja zagrożeń dziecka złożona została w ręce pracowników hoteli, innych gości i tp. Może więc istnieje potrzeba zmiany prawa i wprowadzenia przepisów umożliwiających identyfikację dziecka, przebywającego w towarzystwie gościa hotelowego? 

Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát

Agnieszka Wasilewska        03 maja 2016        Komentarze (1)

Usłyszałam od Węgra znane Ci na pewno przysłowie „Polak, Węgier dwa bratanki …” w czystej polszczyźnie, ale większe moje zdumienie wzbudził fakt, ze wyraźnie oczekiwał On, ze ja odwdzięczę się recytując przysłowie w języku węgierskim. Niestety, jak ono brzmi po węgiersku sprawdziłam dopiero teraz – wstawiłam je do tytułu wpisu, więc jeśli wybierasz się na Węgry możesz się go nauczyć i będziesz lepiej przygotowany na taki początek rozmowy.

Wizyty w Budapeszcie, jeśli tylko jest się w tym mieście dłużej niż jeden dzień, nie powinieneś ograniczyć do zwiedzania samych muzeów, zabytków i historycznych miejsc. Zachęcam do spaceru uliczkami Pesztu i dawnej Żydowskiej dzielnicy, odwiedzin w wielu restauracjach, pubach i barach, jakie powstają w każdym możliwym miejscu, w zruinowanych kamienicach, podwórkach. Miejscami przypomina to do złudzenia krakowski Kazimierz. Na zdjęciach – spotkanie starej i nowej sztuki w Budapeszcie :)

Pozdrowienia z Budapesztu

Agnieszka Wasilewska        01 maja 2016        Komentarze (2)

Mam nadzieję, że weekend mija Ci równie przyjemnie, jak mi, niezależnie od tego, czy spędzasz go w domu, czy zwiedzasz jakieś ciekawe miejsca. Ja jestem w Budapeszcie i gorąco polecam to miasto na cel podróży, szczególnie na krótki wyjazd.

Pierwszy dzień zwiedzania warto poświęcić na najbardziej znane miejsca Budapesztu, jak budynek parlamentu, Wzgórze Zamkowe z pięknym Kościołem Św.Macieja i Basztą Rybacką, Bazylika, spektakularne mosty i spacer promenadą nad Dunajem oraz ulicami miasta, szczególnie atrakcyjnymi po zmroku.