maj 2016

Przedawnienie roszczeń hotelu

Agnieszka Wasilewska        25 maja 2016        Komentarze (0)

Przepis art. 851 kodeksu cywilnego brzmi następująco: „Roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw, przedawniają się z upływem lat dwóch. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw gastronomicznych.„ Co to oznacza dla […]

We wpisie Opłaty na rzecz SAWP, ZAIKS, STOART i innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi pisałam o obowiązku uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi to znany wszystkim ZAIKS, STOART, SAWP i inne, przykładowo ZAPA, SPAV. Obowiązek wnoszenia opłat powstaje, gdy wykorzystujemy w działalności gospodarczej telewizory, radia lub […]

Zakup posiłków dla gości hotelowych a prawo do odliczenia VAT – część 2

Agnieszka Wasilewska        11 maja 2016        3 komentarze

Hotel zamawia posiłki dla gości hotelowych w innej firmie, przykładowo w restauracji w sąsiednim budynku. Możliwe są dwie sytuacje: goście hotelowi korzystają z posiłków w hotelu – są one dostarczane przez zewnętrzną restaurację do sali jadalnej, czy konferencyjnej w hotelu albo bezpośrednio do pokoi hotelowych. goście hotelowi korzystają z tych posiłków w sąsiedniej restauracji. Powstaje […]

Dane osobowe dzieci gościa hotelowego

Agnieszka Wasilewska        06 maja 2016        6 komentarzy

Często powtarzającym się pytaniem jest pytanie o możliwość sprawdzenia danych osobowych dziecka, osoby małoletniej towarzyszącej gościowi hotelowemu. Recepcjoniści zastanawiają się, czy można sprawdzić tożsamość dziecka i prawo gościa do opieki nad dzieckiem. We wpisie Ochrona danych osobowych w hotelu – jakie dane osobowe może zbierać hotel pisałam, że hotel może żądać od gościa podania jedynie tych […]

Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát

Agnieszka Wasilewska        03 maja 2016        Komentarze (1)

Na zdjęciach – spotkanie starej i nowej sztuki w Budapeszcie 🙂