czerwiec 2016

Praca w niedzielę i święta w hotelu

Agnieszka Wasilewska        22 czerwca 2016        Komentarze (0)

Zgodnie z kodeksem pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. W jaki sposób zatem zorganizować pracę hotelu, pensjonatu lub innego podobnego miejsca, które przecież muszą działać w niedzielę i święta? Kodeks pracy uregulował taką sytuację w art. 15110: praca w niedziele i święta jest dozwolona […]

Prawo zastawu na rzeczach gościa

Agnieszka Wasilewska        15 czerwca 2016        Komentarze (0)

Zdarzają się przypadki, gdy gość hotelowy odmawia zapłaty za pokój, zamierza opuścić hotel bez uregulowania należności. Co może zrobić obsługa hotelu w takim przypadku? Oczywiście w razie odmowy dobrowolnej zapłaty należności przez gościa możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i w razie korzystnego rozstrzygnięcia Sądu wszczęcie postępowania egzekucyjnego.  Kodeks cywilny wprowadza regulację, która […]

W dzisiejszym wpisie powracam do kwestii ściśle powiązanej z tematem poruszanym we wpisie Jakie są konsekwencje nieuiszczania opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi? Opisałam w nim między innymi jakie roszczenia mogą zostać skierowane przeciwko hotelowi, który nie uiszcza opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi – jest to przykładowo ZAIKS, STOART, SAWP. Jednym z […]

Sąd Okręgowy w Łodzi o używaniu nazwy HOTEL’S

Agnieszka Wasilewska        01 czerwca 2016        Komentarze (0)

Pisałam już o wymogach, które należy spełnić, aby posługiwać się nazwami hotel, pensjonat, motel, a także o wybiegach, które są stosowane, aby używać tych nazw dla obiektów nie spełniających wymagań. Możesz zapoznać się z nimi tutaj: Nazwa hotel, motel, pensjonat nie dla każdego Hotelik, motelik, pensjonacik Dzisiaj opiszę sytuację, w której obiekt noclegowy, nie posiadający […]