maj 2017

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie reguluje między innymi wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich. Poszczególne załączniki do tego rozporządzenia szczegółowo opisują wymagania dla poszczególnych obiektów. Załącznik 8 wskazuje minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich […]