Jak założyć działalność gospodarczą

Agnieszka Wasilewska        09 września 2016        Komentarze (0)

We wpisie Forma prowadzenia działalności hotelarskiej opisałam możliwe formy prawne podjęcia działalności gospodarczej. Pisałam o działalności hotelu, czy pensjonatu, ale w tym zakresie moje rozważania są takie same dla wszystkich przedsiębiorców, również innych branż.

Jedną z takich dostępnych form prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza.  Jest ona najprostszą formą prowadzenia działalności. Przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym pod firmą, którą jest jego imię i nazwisko. Do nazwy przedsiębiorstwa może dodać również część opisową (np. Pensjonat „U Adama” Adam Nowak).

W celu jej założenia należy wypełnić formularz CEIDG-1 i:

– złożyć go we właściwym urzędzie miasta lub gminy

– wysłać listem poleconym (wymagane jest wtedy notarialne poświadczenie podpisu, co jest dodatkowym kosztem)

– elektronicznie przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – tutaj,

– elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – w tym przypadku konieczne będzie wypełnienie wniosku elektronicznie na wskazanej wyżej stronie i udanie się do właściwego urzędu miasta i gminy i podpisanie wniosku.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Po dopełnieniu wyżej opisanej formalności przedsiębiorca zostaje zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następnie zostanie mu nadany NIP i Regon (nie ma już z obowiązku odbywania dodatkowej wizyty w Urzędzie Skarbowym i ZUSie w celu uzyskania tych numerów).

Podmioty, które będą czynnymi podatnikami VAT są zobowiązane jednak dodatkowo złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym. Poza CEIDG-1 oraz VAT-R należy także pamiętać o złożeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS ZUA.

Jednoosobowa działalność ma oczywiście plusy, jakimi są prawie żadne koszty jej zarejestrowania, niedroga księgowość, jest prosta do prowadzenia.

Prowadząc działalność w tej formie musisz jednak pamiętać, że ciążyć na Tobie będzie odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania, związane z tą działalnością. Oznacza to, że w razie kłopotów z płynnością finansową i egzekucji Twoich zobowiązań wierzyciel będzie mógł zastosować sposoby egzekucji z Twojego majątku, jak dom, samochód i tp., nawet tego nabytego przed założeniem działalności.

Na zakończenie przypominam, że jeśli zamierzasz prowadzić hotel, motel lub pensjonat musisz dodatkowo zadbać o uzyskanie decyzji kategoryzacyjnej, o czym bliżej we wpisie Kategoryzacja obiektów hotelarskich i Nazwa hotel, motel, pensjonat nie dla każdego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: