Szczegółowe warunki dla budynku hotelu związane z obsługą osób niepełnosprawnych

Agnieszka Wasilewska        01 sierpnia 2017        Komentarze (1)

W poprzednim wpisie pisałam o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Reguluje ono wymogi dla budynków jednorodzinnych, jak również budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, a więc również hoteli. Nie sposób w krótkim opracowaniu omówić wszystkich wymogów, przewidzianych w celu dostosowania budynków dla osób niepełnosprawnych. Opiszę więc kilka z nich, aby wyjaśnić, jakich kwestii dotyczą.

Dobrym przykładem wymogów, które rozporządzenie nakazuje spełnić przy budowie hotelu, jest wymóg, który wydaje się oczywistością: furtki w ogrodzeniu przy budynkach nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Również położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. Do wejść powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Ich liczbę i sposób urządzenia należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Projektując miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, należy spełnić szereg innych warunków i to jest doskonały przykład bardziej szczegółowych przepisów rozporządzenia. Przykładowo mogą być one usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

iza sierpień 28, 2017 o 14:55

Bardzo fajny wpis. Cieszę się, że kwestia odpowiedniego przygotowania hotelu dla osób niepełnosprawnych jest poruszana i coraz częściej się o tym pisze 🙂 Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: