Rejestracja nazwy Hotel w Urzędzie Patentowym

Agnieszka Wasilewska        10 listopada 2017        Komentarze (1)

Dzisiaj powrócę do tematu, który omawiałam w kilku wpisach, czyli do zagadnienia używania nazwy hotel, motel, czy pensjonat przez podmioty, które nie uzyskały zaszeregowania i wpisania do właściwej ewidencji. Jeśli przeczytałeś moje artykuły: Nazwa hotel zastrzeżona dla hoteli i Hotelik, motelik, pensjonacik, a także Nazwa hotel, motel, pensjonat nie dla każdego, to wiesz już, że nie tylko nie można używać tych nazw bez wypełnienia odpowiednich formalności, ale Sądy i organy kwestionują również nazwy podobne, np. Motelik, Hotelix i tp.

Pojawia się pytanie, czy rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP uprawnia do używania nazwy hotel, motel lub pensjonat, jeśli nie zostaną spełnione inne wymogi, w tym z ustawy o usługach turystycznych. Oczywiście pojawiła się już próba takiej argumentacji przez podmiot, który używał nazwy hotel i powołał się na zarejestrowany znak towarowy zawierający to słowo. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kosumentów nie uznał jednak tego stanowiska za prawidłowe. Stwierdził, że fakt rejestracji znaku nie daje uprawnienia do wykorzystywania go, gdy dany podmiot nie spełnia ustawowych wymogów. Praktykę posługiwania się nazwą hotel, pomimo posiadania zarejestrowanego znaku towarowego z tym słowem, uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Uznał to za sprzeczne nie tylko z ustawą o usługach turystycznych, ale również za naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w zakresie oznaczenia świadczonych usług oraz stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd, co jest niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

basia marzec 19, 2018 o 20:33

Uwielbiam Twój blog, dzięki niemu mogę coraz bardziej usprawniać swój hotel 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: