Odpowiedzialność hotelarza

Granice obowiązku naprawienia szkody przez hotel

Agnieszka Wasilewska        13 października 2016        Komentarze (0)

Po pojawieniu się jednego z moich wpisów na temat odpowiedzialności hotelu za rzeczy gości hotelowych zostałam zapytana o granice tej odpowiedzialności, o to, czy hotel odpowiada w pełnej wysokości za szkody, czy jest to kwotowo ograniczone. Przede wszystkim generalna zasada odpowiedzialności utrzymującego hotel lub zakład podobny ogranicza należne poszkodowanemu gościowi hotelowemu odszkodowanie do wysokości utraty […]

Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów przez hotel

Agnieszka Wasilewska        06 lipca 2016        Komentarze (0)

Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Moim zdaniem wskazanie w kodeksie cywilnym  określonych przedmiotów, co do których istnieje obowiązek organizowania przechowalni, nie oznacza, że inne przedmioty  nie mogą być oddane na przechowanie. Omawiając ten […]

Regulaminy w hotelu

Agnieszka Wasilewska        01 lipca 2016        Komentarze (0)

Ostatnio przebywając w hotelu uzyskałam w recepcji informację, że na parterze znajduje się sauna i siłownia – pokój do ćwiczeń z kilkoma urządzeniami, do użytku gości hotelowych, można z nich skorzystać po zgłoszeniu tego faktu w recepcji i odebraniu klucza. Na drugi dzień postanowiłam skorzystać z siłowni, odebrałam klucz i udałam się do sali. Rzeczywiście […]

Zniszczony bagaż gościa – wyjątek od zasady odpowiedzialności hotelu

Agnieszka Wasilewska        27 kwietnia 2016        Komentarze (1)

Turysta przyjechał do Krakowa. Po męczącym dniu, wypełnionym zwiedzaniem, wrócił do hotelu, ale nie sam – zaprosił gościa. Rano zgłosił w recepcji szkodę. Wyjaśnił, że uszkodzeniu i częściowo zniszczeniu uległy jego bagaże. Zażądał rekompensaty od hotelu. Jak się okazało przedmiotowe bagaże znajdowały się przed hotelem, na parkingu, a dokładnie na samochodzie innego gościa hotelowego, który […]

Dzisiaj wracam do tematu odpowiedzialności hotelu za rzeczy gości. Omówię sytuację, w której wygasają roszczenia gościa, związane ze zniszczonymi lub utraconymi rzeczami, a także przedawnienie tych roszczeń. O zasadach tej odpowiedzialności pisałam już w dwóch wpisach: Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione przez gości Odpowiedzialność hotelu i podobnego zakładu za rzeczy wniesione przez gości – część […]