Prawo autorskie

W poprzednim wpisie z tego cyklu (tutaj) zastanawiałam się, w jaki sposób opisany tam wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 2017r.  w sprawie C-641/15 wpłynie na orzecznictwo polskich Sadów w odniesieniu do obowiązku uiszczania przez hotele opłat na rzecz organizacji takich jak ZAIKS, STOART, czy SAWP. Przypomnę, że Trybunał uznał między innymi, że udostępnianie […]

Tematem tym zajmowałam się już we wpisie: Opłaty na rzecz SAWP, ZAIKS, STOART i innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wskazałam tam na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, w którym potwierdzone zostało, że udostępnianie telewizji i radia w pokojach hotelowych jest publicznym udostępnianiem. Dzisiejszy wpis związany jest z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 2017r.  […]

W dzisiejszym wpisie powracam do kwestii ściśle powiązanej z tematem poruszanym we wpisie Jakie są konsekwencje nieuiszczania opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi? Opisałam w nim między innymi jakie roszczenia mogą zostać skierowane przeciwko hotelowi, który nie uiszcza opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi – jest to przykładowo ZAIKS, STOART, SAWP. Jednym z […]

We wpisie Opłaty na rzecz SAWP, ZAIKS, STOART i innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi pisałam o obowiązku uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi to znany wszystkim ZAIKS, STOART, SAWP i inne, przykładowo ZAPA, SPAV. Obowiązek wnoszenia opłat powstaje, gdy wykorzystujemy w działalności gospodarczej telewizory, radia lub […]

Niedawno przeprowadziłam rozmowę z moim Klientem, który prowadzi niewielki obiekt w górach, oferujący pokoje. Klient zadzwonił zaniepokojony korespondencją z SAWP, w której przedstawiciel tej organizacji informował Go o konieczności zawarcia umowy i uiszczania opłaty za używanie telewizorów w pokojach. Oczywiście pytanie Klienta brzmiało: „Czy naprawdę jestem zobowiązany płacić tej organizacji?”. Ustawa o prawie autorskim i […]