Prawo pracy

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Agnieszka Wasilewska        06 marca 2017        Komentarze (0)

Jednym ze sposobów umożliwiających pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy jest dokonanie  wypowiedzenia umowy. Do umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zastosowanie będzie miał art. art. 30 § 4 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca chcąc wypowiedzieć pracownikowi umowę w sposób niewadliwy obowiązany jest dokonać wypowiedzenia na piśmie wskazując w nim przyczynę, która ma być […]

Praca w niedzielę i święta w hotelu

Agnieszka Wasilewska        22 czerwca 2016        Komentarze (0)

Zgodnie z kodeksem pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. W jaki sposób zatem zorganizować pracę hotelu, pensjonatu lub innego podobnego miejsca, które przecież muszą działać w niedzielę i święta? Kodeks pracy uregulował taką sytuację w art. 15110: praca w niedziele i święta jest dozwolona […]

Zmiany w prawie pracy i w odsetkach w 2016 roku

Agnieszka Wasilewska        01 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Postanowiłam napisać o dwóch tematach, które nie dotyczą ściśle tematyki prawa hotelarskiego, ale niewątpliwie znajdują się w obszarze zainteresowań przedsiębiorców, również tych prowadzących hotele, motele, czy pensjonaty. Od 22 lutego 2016r. obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy, dotyczące umów o pracę, zawieranych na czas określony. Przykładowo okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, […]