Jakie są konsekwencje nieuiszczania opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi?

Agnieszka Wasilewska        18 maja 2016        4 komentarze

We wpisie Opłaty na rzecz SAWP, ZAIKS, STOART i innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi pisałam o obowiązku uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi to znany wszystkim ZAIKS, STOART, SAWP i inne, przykładowo ZAPA, SPAV. Obowiązek wnoszenia opłat powstaje, gdy wykorzystujemy w działalności gospodarczej telewizory, radia lub w inny sposób korzystamy w działalności z utworów muzycznych, filmów itp.

Dzisiaj chcę opisać sankcje, jakie mogą spotkać przedsiębiorcę w razie zaniechania uiszczenia opłat w przypadku, gdy istnieje taki obowiązek.

Przede wszystkim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych – uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: zaniechania naruszania, usunięcia jego skutków, wydania korzyści, naprawienia wyrządzonej szkody na ogólnych zasadach lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia (w zakresie trzykrotności wynagrodzenia przepis utracił moc, bowiem został uznany za niekonstytucyjny wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, o czym przeczytasz tutaj), które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Również z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika sankcja karna – kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu albo działalność przestępną organizuje lub nią kieruje podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Sąd może orzec o przepadku przedmiotów związanych z popełnieniem przestępstwa, np. sprzętu audiowizualnego czy konsoli do odtwarzania muzyki.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Natalia maj 18, 2016 o 17:26

Pani Mecenas, a jak płacę abonament to też muszę płacić Zaiksowi?

Odpowiedz

Agnieszka Wasilewska maj 19, 2016 o 08:53

Dzień Dobry. Rozumiem, że pytanie dotyczy abonamentu RTV – niestety, nie zwalnia on z opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, np. Zaiksu. Oczywiście muszą być przesłanki do płacenia tych opłat, opisane we wpisach na blogu, np. utwory muzyczne, telewizja muszą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewelina maj 20, 2016 o 14:52

23 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis w zakresie, w jakim podmiot, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedz

Agnieszka Wasilewska maj 25, 2016 o 09:04

Dziękuję za komentarz. Powyższe orzeczenie TK ma sygnaturę SK 32/14. Ustawodawca niestety nie zmienił przepisu po orzeczeniu TK, jednak roszczenie o trzykrotność wynagrodzenia nie powinno zostać uznane przez żaden Sąd, właśnie ze względu na ten wyrok TK (utrata mocy przepisu w tym zakresie). Zajmę się tą sprawą szerzej w jednym z kolejnych wpisów. Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: