Nazwa hotel zastrzeżona dla hoteli

Agnieszka Wasilewska        21 listopada 2016        Komentarze (1)

W trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej stwierdzono, że pomimo braku decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii przedsiębiorca używa prawnie chronionej nazwy hotel w formie zdrobniałej, tj. „hotelik”. Nazwę „hotelik” umieszczono bowiem nad wejściem do budynku (w formie neonów świetlnych), w formie napisu wykonanego bezpośrednio na elewacji budynku, jak również na stronie internetowej.

Jak już się pewnie domyślasz, dzisiaj zajmę się kolejnym wyrokiem w sprawie używania nazwy hotel, w innej formie, np. używanie zdrobnienia tego wyrazu, w celu uniknięcia wymogów prawnych, przewidzianych dla hoteli. Często zdarzają się sytuacje, gdy obiekty nie spełniające wymagań, używają w nazwie zmienionych słów hotel, motel, np. Hotelix, Motelik, uznając, że takie określenia nie podlegają ochronie prawnej. Przykład wyroku Sądu w takiej sprawie podawałam we wpisie Sąd Okręgowy w Łodzi o używaniu nazwy HOTEL’S

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II GSK 2582/14), w sprawie opisanej we stępie, również potwierdził, że używanie prawnie chronionej nazwy „hotel” w formie zdrobniałej – „hotelik” do oznaczenia obiektu, który nie posiada decyzji o zaszeregowaniu do określonego rodzaju i kategorii, stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał tym samym rację Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że używanie nazwy hotel, w jakiejkolwiek formie, przez obiekty nie spełniające wymogów, wprowadza w błąd konsumentów i narusza ich interesy. W uzasadnieniu wyroku stwierdził: „Z art. 43 ust 1 ustawy wynika więc (dla zrealizowania ww. celu) norma zakazująca używania dla obiektów nie spełniających wymagań, chronionych prawem nazw obiektów hotelarskich, w tym nazwy „hotel”. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa ta jest pisana z dużej, czy małej litery, użyta w formie zdrobniałej, czy z określonymi prefiksami, zakazane jest użycie określonej nazwy obiektu hotelarskiego, mogącej wprowadzać w błąd, a więc w tym przypadku nazwy „hotelik”.

Zwracam jednak uwagę, że Sąd I instancji w powyższej sprawie uznał, że nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o usługach turystycznych. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ten wyrok, jednak świadczy on o niejednoznaczności przepisów i istniejących różnych poglądach w orzecznictwie na ten temat.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Mikołaj Lech | Znaki Towarowe Blog Listopad 23, 2016 o 13:13

Ciekawa sprawa. Przyznam się, że nie miałem do czynienia jeszcze z takim przypadkiem. Jeżeli klient chce, to zgłaszam mu do ochrony znak towarowy zawierający określenie „hotel”. Urząd Patentowy RP nie weryfikuje czy przedsiębiorca faktycznie takim określeniem może się w obrocie posługiwać.

To jak się domyślam zrobi jego konkurencja 🙂
Doniesie gdzie trzeba.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: