Obowiązek informacyjny RODO

Agnieszka Wasilewska        15 czerwca 2018        3 komentarze

Rozporządzenie RODO wprowadza szereg obowiązków, również w zakresie działalności hotelarskiej. Jednym z takim obowiązków jest obowiązek informacyjny. Administrator danych osobowych ma obowiązek podejmować wszelkie odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w odpowiednich przepisach rozporządzenia, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

W dzisiejszym wpisie opiszę, jakich informacji należy udzielić osobie, która podaje nam informacje na swój temat, przekazuje nam swoje dane osobowe.

Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

 1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
 2. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 3. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 4. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 5. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania na określonych podstawach prawnych wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych;
 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 7. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 11. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

verka czerwiec 29, 2018 o 18:01

Jeśli prowadzimy hotel warto dobrze rozeznać się w rozporządzeniu.

Odpowiedz

Iza lipiec 4, 2018 o 18:03

Dzien dobry. Mam pytanie. Przebywalam w hotelu, osoba trzecia zadzwonila na recepcje i otrzymala nastepujace informacje: czy bookowalam hotel, czu juz sie zameldowalam. Bez zadnej weryfikacji. Hotel nagrywa wybranw rozmowy-nie wiem czy ta zostala nagrana, natomiast wiem z jakiwgo telefonu dzwoniono i mniej wiecej w jakim czasie. Mam zamiar zlozyc reklamacje. Czy moge domagac sie zadoscuczynienia finansowego? Zdarzenie mialo miejsce po wejsciu w zycie przepisow RODO.

Odpowiedz

Agnieszka Wasilewska lipiec 11, 2018 o 16:33

Dzień Dobry. Niestety w blogu nie mogę udzielać porad prawnych w konkretnych sprawach, nie jest to możliwe bez oceny całości sprawy i sprawdzenia, czy nie zachodzi konflikt interesów, gdybym np. reprezentowała w tej samej sprawie hotel, szczegółowe informacje o tym są w blogu: http://prawowhotelarstwie.pl/ograniczenie-odpowiedzialnosci/
Jeśli chciałaby Pani skorzystać z usług Kancelarii w tym zakresie proszę o kontakt mailowy z Kancelarią

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: