Odpowiedzialność hotelu i podobnego zakładu za rzeczy wniesione przez gości – część II

Agnieszka Wasilewska        09 marca 2016        Komentarze (0)

luggage-356732__340W dzisiejszym wpisie chciałabym wrócić do tematu odpowiedzialności hotelu i innych podobnych zakładów za rzeczy wniesione przez gości. Pisałam o tym we wpisie „Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione przez gości”, obiecując, że powrócę do kwestii, czym jest „inny podobny zakład”. Jest to istotne z tego względu, że te „inne podobne zakłady” również ponoszą odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gości.

Ustawa o usługach turystycznych wymienia następujące kategorie obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, wskazując równocześnie na wymagania, jakie muszą spełniać wymienione obiekty. W doktrynie wszystkie te obiekty, poza jednym wyjątkiem, uznaje się za podlegające zasadom odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gości. Tym wyjątkiem są pola biwakowe, które na mocy ustawy o usługach turystycznych, są obiektami niestrzeżonymi, a więc – co jest podkreślane – nie ma możliwości zabezpieczenia rzeczy wnoszonych przez gości, czy zamknięcia pomieszczeń przeznaczonych dla gościa. Temat ten jest jednak dyskusyjny, nie można wykluczyć przyjęcia w danym przypadku odpowiedzialności prowadzącego pole biwakowe. Podobne wątpliwości pojawiają się w stosunku do kempingów, czy do schronisk turystycznych, w których goście przebywają we wspólnych, dużych salach z drzwiami bez kluczy.

Przedstawiciele doktryny za inne podobne obiekty, podlegające zasadom odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gości uznają przykładowo sanatoria i prewentoria, czy wynajmowane przez rolników pokoje w ramach działalności agroturystycznej. Uchwała SN z dnia 28 marca 1974 r., sygn. akt III CZP 13/74, uznała za takie zakłady również zakłady profilaktyczne służby zdrowia.

Podsumowując, elementem, który kwalifikuje dany obiekt do zakładów podobnych, będzie umożliwienie osobie korzystającej czasowego zamieszkania. Nazwa samego obiektu nie ma znaczenia (np. zajazd, gospoda). Innym wymogiem jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na osiąganie zysku, co jednak nie oznacza, że każdy stosunek zawiązywany z gościem musi być odpłatny (przykładem są darmowe noclegi w celach reklamowych).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: