Odpowiedzialność hotelu za samochód gościa

Agnieszka Wasilewska        08 kwietnia 2016        2 komentarze

Często powtarzającym się pytaniem od osób prowadzących hotele i podobne obiekty, ale również od gości hotelowych jest pytanie o odpowiedzialność hotelu za samochód gościa hotelowego. Przykładową sytuacją jest kradzież lub zniszczenie samochodu gościa hotelowego.

Temat odpowiedzialności hotelu za rzeczy wniesione przez gości omawiałam we wpisach Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione przez gości i Odpowiedzialność hotelu i podobnego zakładu za rzeczy wniesione przez gości – część II. Opisane tam zasady nie odnoszą się jednak do pojazdu gościa hotelowego i rzeczy znajdujących się w tym pojeździe. Zgodnie bowiem z art. 846 § 4 kodeksu cywilnego pojazdy mechaniczne ( a więc również samochody) i rzeczy w nich pozostawione, a także żywe zwierzęta nie uważa się za rzeczy wniesione.

Nie oznacza to, że hotel lub podobny obiekt nigdy nie ponosi odpowiedzialności za samochód lub inny pojazd gościa. Poniesie odpowiedzialność, gdy pomiędzy gościem hotelowym a osobą prowadzącą działalność hotelarską zostanie zawarta dodatkowa umowa o przechowanie rzeczy. W takich przypadkach hotel będzie odpowiadał jako przechowawca za utratę lub uszkodzenie przedmiotu przyjętego do przechowania, tj. na podstawie art. 837 kodeksu cywilnego, gdy nie doszło do należytego wykonania umowy przechowania pojazdu wraz z wyposażeniem.

Umowa przechowania może być zawarta na piśmie, jednak w praktyce takie sytuacje są  niezwykle rzadko spotykane. Najczęściej dochodzi do niej w sposób dorozumiany lub jest to umowa ustna w przypadku, gdy gość hotelowy pozostawia pojazd na parkingu hotelu, który oznaczony jest jako strzeżony, ewentualnie na jego strzeżenie wskazuje infrastruktura parkingu, jak przykładowo ogrodzenie, stróż, budka parkingowa, szlaban, czy wydawanie biletów parkingowych. Często na takich parkingach znajdują się regulaminy regulujące obowiązki stron.

Jeżeli jednak parking nie jest oznaczony jako strzeżony, nie ma na nim odpowiedniej infrastruktury lub jest ona znikoma (np. samo ogrodzenie) uznać raczej należy, że zawarta umowa jest umową najmu i hotel nie ponosi odpowiedzialności za auto.

W niektórych przypadkach hotelowy parking strzeżony prowadzony jest przez firmę inną niż hotel i na rzecz tej innej firmy pobierane są opłaty za parkowanie. W takiej sytuacji za ewentualne szkody, jakie poniósł gość hotelu w związku z parkowaniem samochodu, odpowiada przedsiębiorca prowadzący parking.

Bieszczady

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Bogdan kwiecień 8, 2016 o 11:41

Czy informacja o parkingu jest obowiązkową częścią ogólnego regulaminu czy nie ma takiego obowiązku?

Odpowiedz

Agnieszka Wasilewska kwiecień 8, 2016 o 15:16

Nie ma takiego obowiązku. Można jednak zamieścić w Regulaminie odpowiednie zapisy. Można również przygotować osobny regulamin dla parkingu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: