Praca w niedzielę i święta w hotelu

Agnieszka Wasilewska        22 czerwca 2016        Komentarze (0)

Zgodnie z kodeksem pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. W jaki sposób zatem zorganizować pracę hotelu, pensjonatu lub innego podobnego miejsca, które przecież muszą działać w niedzielę i święta? Kodeks pracy uregulował taką sytuację w art. 15110: praca w niedziele i święta jest dozwolona między innymi przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w zakładach hotelarskich.

W literaturze pojawiają się poglądy wskazujące, że sam fakt, że rodzaj wykonywanej przez pracodawcę działalności uzasadnia pracę w niedzielę i święta, nie jest  równoznaczny z dopuszczeniem do pracy niedzielnej i świątecznej wszystkich pracowników. Nie każdy rodzaj prac świadczonych w takich zakładach pracy może okazać się bowiem niezbędny z punktu widzenia użyteczności społecznej czy zaspokajania codziennych potrzeb ludności (można zastanawiać się np. nad księgowym zatrudnionym w hotelu). O zakwalifikowaniu pracowników do pracy w niedzielę i święta decyduje pracodawca, jednak może to stać się przedmiotem badania organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy.

W myśl art. 15111 § 1 kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach gdy praca w te dni jest dozwolona, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w takim terminie dnia wolnego od pracy, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości jak za pracę w godzinach nadliczbowych, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli zaś nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy , pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości jak za pracę w godzinach nadliczbowych, za każdą godzinę pracy w święto.

I tutaj uwaga: jeśli święto przypada w niedzielę stosujemy uregulowania jak do pracy w niedzielę.

Dodatkowo należy pamiętać, że pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy weekendowej.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: