Prawo zastawu na rzeczach gościa

Agnieszka Wasilewska        15 czerwca 2016        Komentarze (0)

Zdarzają się przypadki, gdy gość hotelowy odmawia zapłaty za pokój, zamierza opuścić hotel bez uregulowania należności. Co może zrobić obsługa hotelu w takim przypadku? Oczywiście w razie odmowy dobrowolnej zapłaty należności przez gościa możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i w razie korzystnego rozstrzygnięcia Sądu wszczęcie postępowania egzekucyjnego.  Kodeks cywilny wprowadza regulację, która pozwala do czasu uregulowania rachunku  zatrzymać bagaż i inne rzeczy wniesione przez gościa z wyjątkiem rzeczy, które na podstawie przepisów są wyłączone z zajęcia (jak bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika, przedmioty niezbędne do nauki itd.)

Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług hotelu lub podobnego zakładu, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych przysługuje utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych. Prawo to podlega przepisom o ustawowym prawie zastawu wynajmującego.

Nie oznacza to jednak, że hotel może dowolnie dysponować zajętymi w ten sposób rzeczami gościa, nie może przykładowo ich samodzielnie sprzedać. Uprawnienie to w uproszczeniu sprowadza się do tego, że w razie wygrania sprawy sądowej i rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego możliwe będzie wyegzekwowanie zasądzonej przez Sąd kwoty w drodze egzekucji z zajętych rzeczy gościa. Dodatkowo wizja zatrzymania bagażu i innych rzeczy może wpłynąć na szybsze dojście do porozumienia z gościem, powodując zapłatę należności, bez konieczności wszczynania procedury sądowej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: