Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów przez hotel

Agnieszka Wasilewska        06 lipca 2016        Komentarze (0)

Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Moim zdaniem wskazanie w kodeksie cywilnym  określonych przedmiotów, co do których istnieje obowiązek organizowania przechowalni, nie oznacza, że inne przedmioty  nie mogą być oddane na przechowanie.

Omawiając ten obowiązek hotelarza należy pamiętać, że kwotowe ograniczenia odpowiedzialności utrzymującego obiekty hotelowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy utrzymujący przyjął rzeczy należące do gościa hotelowego na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia, mimo że był do tego zobowiązany.

Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca. Tutaj często podawanym przykładem jest mebel, fortepian – trudno wymagać od hotelu, aby zorganizował przechowalnię pozwalającą na przechowywanie tak dużych rzeczy gości hotelowych. Przyznać jednak trzeba, że kryteria odmowy przyjęcia rzeczy na przechowanie nie są jasne i jednoznaczne. O ile bowiem kryterium zagrożenia bezpieczeństwa jest w miarę zrozumiałe, to zbyt duża wartość lub zajmowanie zbyt dużo miejsca jest kwestią bardziej ocenną.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: