Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Agnieszka Wasilewska        06 marca 2017        Komentarze (0)

Jednym ze sposobów umożliwiających pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy jest dokonanie  wypowiedzenia umowy. Do umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zastosowanie będzie miał art. art. 30 § 4 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca chcąc wypowiedzieć pracownikowi umowę w sposób niewadliwy obowiązany jest dokonać wypowiedzenia na piśmie wskazując w nim przyczynę, która ma być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.

Naruszeniem przez pracodawcę tego obowiązku jest zarówno niewskazanie przyczyny, jak też ujęcie jej w sposób zbyt ogólnikowy, niewystarczająco jasny i konkretny, a także podanie innej przyczyny niż ta, która pracodawcę motywowała, a więc wskazanie przyczyny „nierzeczywistej” ( tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., II PK 363/14 ).

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego w przypadku wskazania w piśmie o wypowiedzeniu umowy o pracę więcej niż jednej przyczyny, nie wszystkie muszą zostać udowodnione, aby wypowiedzenie zostało uznane za uzasadnione. Przyczyny prawdziwe i uzasadnione powinny jednak pozostawać w „istotnej proporcji” do pozostałych. W przeciwnym razie, wypowiedzenie może zostać skutecznie zakwestionowane przed sądem – pomimo stwierdzenia zasadności jednej czy dwóch spośród większej liczby przyczyn. ( tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.4.2015 r., II PK 140/14 )

W cytowanym wyroku Sąd Najwyższy przełamał dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą w przypadku podania kilku przyczyn wypowiedzenia, dla jego zasadności wystarczało, aby przynajmniej jedna z przyczyn okazała się prawdziwa i konkretna.

W przypadku wadliwego wypowiedzenia pracownikowi przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową poprzez sformułowanie roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a gdy upłynął już okres wypowiedzenia i umowa uległa rozwiązaniu – o przywrócenie do pracy albo alternatywnie zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: