Regulamin hotelu

Agnieszka Wasilewska        05 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Czym jest Regulamin hotelu? Co powinien zawierać? Jeśli prowadzisz firmę, spółkę zajmująca się prowadzeniem hotelu lub podobnego obiektu noclegowego, ewentualnie zamierzasz prowadzić taką działalność z pewnością miałeś do czynienia z takim dokumentem lub zamierzasz się nim zainteresować.

W uproszeniu regulamin hotelu to zbiór przepisów, zasad, warunków, które obowiązują w danym hotelu, obowiązują zarówno hotel, jak i gości hotelowych. Każdy obiekt świadczący usługi hotelowe, nie tylko hotel, powinien opracować regulamin, w którym znajdą się podstawowe zasady korzystania z usług hotelu, obowiązki hotelu i gości hotelowych. Pozwoli to nie tylko rzetelnie poinformować klientów o zasadach panujących w obiekcie, ale często uniknąć sporów i zapewnić bezpieczne warunki przebywania w obiekcie.

Ustawa o usługach turystycznych wprowadza zasadę, że przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich mogą, w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich mienia, wydawać regulaminy porządkowe wiążące wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu. W piśmiennictwie prawniczym często odróżnia się te przepisy porządkowe od regulaminów hotelowych, które odnoszą się do cywilnoprawnych praw i obowiązków przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie oraz jego klientów. Zwraca się uwagę, że powinny to być odrębne dokumenty. Jednak w praktyce w obiektach obowiązują często regulaminy, które łączą w sobie przepisy porządkowe i prawa oraz obowiązki hotelu i klientów.

Analizując w trakcie swojej pracy zawodowej regulaminy, stosowane w różnych obiektach, w tym w hotelach, zwróciłam uwagę na pewne stale powtarzające się błędy. Każdy błąd w regulaminie może w przyszłości narazić przedsiębiorcę na problemy, nie tylko prawne w razie zakwestionowania któregoś z zapisów, ale również na utratę dobrej renomy wśród klientów. Nie radzę stosować wzorów regulaminów lub kopiować regulaminów innych obiektów, ponieważ grozi to właśnie powielaniem takich błędów, nieścisłości. Każdy obiekt charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami, które mogą wpływać chociażby na kwestie bezpieczeństwa i warto je uwzględnić w regulaminie obiektu. Niektóre obiekty powinny zadbać również o przygotowanie regulaminu basenu, siłowni i tp.

O jednej z kwestii, które pojawiają się w regulaminach hotelów pisałam w artykule Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione przez gości. Postaram się również w innych wpisach przybliżyć pewne uniwersalne kwestie, jakie pojawiają się w każdym regulaminie hotelu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: