Sąd Okręgowy w Łodzi o używaniu nazwy HOTEL’S

Agnieszka Wasilewska        01 czerwca 2016        Komentarze (0)

Pisałam już o wymogach, które należy spełnić, aby posługiwać się nazwami hotel, pensjonat, motel, a także o wybiegach, które są stosowane, aby używać tych nazw dla obiektów nie spełniających wymagań. Możesz zapoznać się z nimi tutaj:

Nazwa hotel, motel, pensjonat nie dla każdego

Hotelik, motelik, pensjonacik

Dzisiaj opiszę sytuację, w której obiekt noclegowy, nie posiadający stosownej decyzji kategoryzacyjnej, używał w nazwie słowa Hotel’s, umieszczał taką nazwę na szyldzie, w spisach hoteli w Internecie, ogólnie posługiwał się takim określeniem, na oznaczenie swoich usług. Zostało to zauważone w trakcie kontroli. Sprawa trafiła do Sądu, bowiem zgodnie z  art. 601 par. 4  kodeksu wykroczeń, kto świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu, czy świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W dniu 20 stycznia 2016r. wyrok w sprawie wydał Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział V Karny Odwoławczy. Sąd Okręgowy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania. W uzasadnieniu wskazał, że:

sąd meriti winien przeprowadzić samodzielną analizę, czy użycie sformułowania „hotel’s” w oznaczeniu nazwy obiektu istotnie nie wprowadza w błąd co do rodzaju obiektu hotelarskiego lub jego kategorii. Sądowi odwoławczemu znane jest m.in. przedstawione w doktrynie stanowisko sprowadzające się do stwierdzenia, iż wykorzystanie nazwy rodzajowej obiektu hotelarskiego do oznaczenia obiektu, niezależnie od tego, czy ta nazwa zawiera prefiksy czy sufiksy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o usługach turystycznych, jeżeli przedsiębiorca nie posiada stosownej decyzji kategoryzacyjnej (por. komentarz Piotra Cybuli do art. 43 ustawy, lex 2012)

Zacytuję kolejny fragment uzasadnienia powyższego wyroku, który wskazuje, co może wprowadzać w błąd klientów:

W błąd wprowadzać może bowiem nie tylko sama treść informacji, ale też inne oznaczenia sugerujące, że mamy do czynienia z obiektem o innym standardzie niż w rzeczywistości. Z zarzutu wynikało, iż obiekt figurował na stronie internetowej(…) zawierającej bazę noclegową w wykazie „hotele”, a pod tym adresem pojawiały się takie sformułowania jak cennik hotelowy czy meble hotelowe. W tym kontekście stwierdzenie, że informacje o rodzaju świadczonych przez obwinioną usług były czytelne i nie mogły wprowadzać w błąd, budzą poważne wątpliwości.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami wyrok ma sygnaturę: V Kz 883/15.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: