Wierzytelność nieściągalna a koszty uzyskania przychodu

Agnieszka Wasilewska        21 września 2016        Komentarze (0)

Klient, prowadzący pensjonat zadał mi ostatnio pytanie, co zrobić w przypadku, gdy nie została zapłacona wystawiona przez niego faktura na kwotę 200 zł netto, kontrahent nie odbiera telefonów i nie odbiera wezwań do zapłaty. Z rozmowy wynikało, że kwestią podstawową  jest podatek dochodowy od kwoty objętej fakturą (konieczność zapłaty podatku), a także koszty postępowania, prowadzącego do odzyskania należności, które przekroczą samą należność. Praktycznie każdy przedsiębiorca, nie tylko prowadzący hotel lub pensjonat, ma czasami problemy z wyegzekwowaniem swoich należności od dłużników. Zrozumiałe są wątpliwości dotyczące konieczności zapłaty podatku od nieotrzymanej należności, czy konieczności dochodzenia wierzytelności, której kwota jest na tyle niska, że koszty sądowe i egzekucyjne będą wyższe, a szanse na odzyskanie należności i poniesionych kosztów są niewielkie.

W polskim prawie sytuacja taka została uregulowana.  W sytuacji, gdy dłużnik nie dokonuje spłaty długu, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje możliwość wierzycielowi  zaliczenia należności do kosztów uzyskania przychodów po spełnieniu wskazanych w niej warunków formalnych. Podobnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jedną z przesłanek zaliczenia takiej nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów jest uprzednie zarachowanie takiej nieściągalnej wierzytelności jako przychody należne, a inną odpowiednie udokumentowanie nieściągalności. Udokumentowanie może nastąpić poprzez odpowiednie postanowienie organu egzekucyjnego lub sądu (których nie opisuję bliżej, ponieważ nie miały znaczenia dla mojego Klienta), jak również poprzez protokół sporządzony przez samego podatnika, stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: