Wymagania budowlane w związku z dostosowaniem hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Agnieszka Wasilewska        07 czerwca 2017        Komentarze (0)

Tworzenie obiektów dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych to nie tylko obowiązek prawny, ale w obecnych czasach również wymóg rynku i otwieranie się na nowych odbiorców usług. W Polsce podstawowym aktem prawnym, podejmującym tematykę dostosowania obiektów budowlanych, a więc również hoteli, do wymogów osób niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 8 marca 2016r. Prawo budowlane, która nakazuje obiekty budowlane projektować i budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając między innymi niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Powyższy przepis jest bardzo ogólny – tak naprawdę po przeczytaniu go nadal nie wiesz, w jaki sposób dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Szczegółowe warunki sprecyzowane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Reguluje ono wymogi dla budynków jednorodzinnych, jak również budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. W kolejnych wpisach w tej kategorii postaram się omówić niektóre z tych wymogów.

Przykłady takich wymogów znajdziesz tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: