Zmiana rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich

Agnieszka Wasilewska        19 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wszystkich zainteresowanych informuję, że w dniu 16 kwietnia 2016r. weszły życie zmiany w przepisach dotyczących hotelarzy, a mianowicie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Zostały one wprowadzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015r.

Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 r. jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, prowadzących obiekty hotelarskie. Określa ono między innymi:

1) wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, oraz warunki dopuszczenia odstępstw od tych wymagań,

2) szczegółowe zasady i tryb zaliczania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii, z uwzględnieniem w szczególności sposobu oceny obiektu hotelarskiego;

3) sposób dokumentowania spełnienia wymagań, z uwzględnieniem w szczególności rodzajów dokumentów, jakie powinny być dołączone do wniosku o zaszeregowanie;

4) minimalne wymagania co do wyposażenia obiektów świadczących usługi hotelarskie,

5) tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych obiektach wymagań co do wyposażenia i świadczenia usług, odpowiadających rodzajowi i kategorii obiektu;

6) sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Zmiany, które weszły w życie w dniu 16 kwietnia 2016r., dotyczą zmian w sposobie dokumentowania spełniania niektórych wymagań, w tym sanitarnych i przeciwpożarowych przez obiekty hotelarskie. Istotną zmianą jest uproszczenie dotyczące opinii przeciwpożarowej. Przed 16 kwietnia 2016r. wymagana była opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie będzie to  opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej.

Zmianie uległy również załączniki do rozporządzenia, które określają wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli i moteli, pensjonatów, pól biwakowych, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych. Przykładowo w hotelach i motelach o kategorii od 3 do 5 gwiazdek wprowadzono obowiązek prowadzenia recepcji czynnej całą dobę. Innym przykładem jest zmiana wymogu co do krzesła lub miejsca do siedzenia w pokoju w hotelach i motelach od 1-3 gwiazdek – poprzednio wymagane było krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój), a obecnie krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę).

Z pełną treścią rozporządzenia z dnia 29 września 2015r. zapoznasz się tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wasilewska z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem [email protected]

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: